Máy làm mát Symphony Winter i

Hướng dẫn sử dụng máy làm mát

Hướng dẫn sử dụng máy làm mát Symphony – các nút chức năng panel điều khiển, cách sử dụng máy làm mát đúng kỹ thuật, tra nước & vệ sinh máy làm mát.