Default title

04/06/2018
 

Model

Đơn giá

ƯU ĐÃI: -10%

Giảm còn

Máy làm mát Symphony

 

Thông số
 

Diện tích phòng

Điện áp

Công suất

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

Ø cánh quạt

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

Khay đá

Kích thước mm

Chất liệu vỏ

Khối lượng

3.800.000 Đ

-10% 400.000 Đ

3.400.000 Đ

Máy làm mát Symphony DiET 12i

 

DiET 12i
Diện tích làm mát

8 – 12 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

80 W

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

132 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

12 L

Khay đá: Khay riêng

Kích thước máy

300*330*845

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

7.7 Kg

Model

Đơn giá

Ưu đãi: -10%

Giảm còn

Máy làm mát Symphony

 

Thông số

Diện tích làm mát

Điện áp

Công suất

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

Ø cánh quạt

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

Khay đá

Kích thước mm

Chất liệu vỏ

Khối lượng

3.300.000 Đ

-15% 500.000 Đ

2.800.000 Đ

Máy làm mát ninja i XL hãng Symphony Ấn Độ

 

Ninja i XL
Diện tích làm mát

9 – 12 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

105 W

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

132 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

17 L

Khay đá: Bể chứa nước

Kích thước máy

450*287*701

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

7 Kg

3.900.000 Đ

-13% 500.000 Đ

3.500.000 Đ

Model máy làm mát symphony Ice cube i

 

Ice cube i
Diện tích làm mát

12 – 16 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

105 W

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

180 mm

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

17 L

Khay đá: Bể chứa nước

Kích thước máy

450*305*701

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

6.5 Kg

5.200.000 Đ

-17% 900.000 Đ

4.300.000 Đ

Model máy làm mát Ice cube 27 i

 

Ice cube 27 i
Diện tích làm mát

12 – 18 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

105 W

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

180 mm

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

31 L

Khay đá:

Kích thước máy

450*270*780

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

7.5 Kg

Model

Đơn giá

Ưu đãi: -10%

Giảm còn

Máy làm mát Symphony

 

Thông số

Diện tích làm mát

Điện áp

Công suất

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

Ø cánh quạt

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

Khay đá

Kích thước mm

Chất liệu vỏ

Khối lượng

5.000.000 Đ

-10% 500.000 Đ

4.500.000 Đ

Model máy làm mát symphony Diet 22i

 

DiET 22 i
Diện tích làm mát

14 – 16 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

170 W

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

180 mm

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

22 L

Khay đá: Khay riêng

Kích thước máy

300*330*943

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

8 Kg

5.500.000 Đ

-10% 600.000 Đ

4.900.000 Đ

Model máy làm mát hicool i

 

Hicool i
Diện tích làm mát

16 – 20 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

185 W

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

180 mm

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

31 L

Khay đá:

Kích thước máy

500*380*915

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

9 Kg

Model

Đơn giá

Ưu đãi: -10%

Giảm còn

Máy làm mát Symphony

 

Thông số

Diện tích làm mát

Điện áp

Công suất

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

Ø cánh quạt

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

Khay đá

Kích thước mm

Chất liệu vỏ

Khối lượng

8.000.000 Đ

-10% 800.000 Đ

Đ 7.200.000 Đ

Máy làm mát Winter i

 

Winter i
Diện tích làm mát

35 – 45 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

185 W

Điều khiển từ xa

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

457 mm

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

56 L

Khay đá: Bể chứa nước

Kích thước máy

630*445*1105

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

12 Kg

13.800.000 Đ

-10% 1.400.000 Đ

12.400.000 Đ

Máy làm mát Storm 100 i

 

Storm 100 i
Diện tích làm mát

45 – 50 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

270 W

Điều khiển từ xa
Tốc độ gió

7

Ø cánh quạt

358 mm

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

100 L

Khay đá: Bể chứa nước

Kích thước máy

635*500*1620

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

18 Kg

 

Model

Đơn giá

ƯU ĐÃI: -X%

Giảm còn

Máy làm mát Symphony

 

Thông số
 

Diện tích phòng

Điện áp

Công suất

Công nghệ IPURE

Tốc độ gió

Ø cánh quạt

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

Khay đá

Kích thước mm

Chất liệu vỏ

Khối lượng

2.800.000 Đ

-16% 450.000 Đ

2.350.000 Đ

Báo giá máy làm mát DiET 8T

 

DiET 8T
Diện tích làm mát

8 – 10 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

80 W

Công nghệ IPURE

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

132 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

8 L

Khay đá: Khay riêng

Kích thước máy

300*330*780

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

6.3 Kg

10.600.000 Đ

-16% 1.700.000 Đ

8.900.000 Đ

Máy làm mát Symphony mmodel Storm 70 C

 

Storm 70 C
Diện tích làm mát

40 – 45 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

205 W

Công nghệ IPURE

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

240 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

70 L

Khay đá: Khay riêng

Kích thước máy

635*500*1125

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

15.6 Kg

Model

Đơn giá

Ưu đãi: -10%

Giảm còn

Máy làm mát Symphony

 

Thông số

Diện tích làm mát

Điện áp

Công suất

Công nghệ IPURE

Tốc độ gió

Ø cánh quạt

Cảnh báo nước

Thể tích bể nước

Khay đá

Kích thước mm

Chất liệu vỏ

Khối lượng

7.900.000 Đ

-16% 1.300.000 Đ

6.600.000 Đ

Máy làm mát winter XL hãng Symphony Ấn Độ

 

Winter XL
Diện tích làm mát

35 – 45 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

185 W

Công nghệ IPURE

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

457 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

56 L

Khay đá: Bể chứa nước

Kích thước máy

630*445*1105

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

12 Kg

3.300.000 Đ

-15% 500.000 Đ

2.800.000 Đ

Máy làm mát ice cube XL

 

ice cube XL
Diện tích làm mát

12 – 16 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

105 W

Công nghệ IPURE

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

283 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

17 L

Khay đá: Bể chứa nước

Kích thước máy

450*305*701

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

6.5 Kg

6.700.000 Đ

-16% 900.000 Đ

5.800.000 Đ

Model máy làm mát Sumo

 

Sumo
Diện tích làm mát

35 – 40 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

180 W

Công nghệ IPURE

Không

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

406 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

45 L

Khay đá: Bể chứa nước

Kích thước máy

618*505*1025

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

11.5 Kg

8.100.000 Đ

-16% 1.300.000 Đ

6.800.000 Đ

Model máy làm mát Sumo

 

Jumbo
Diện tích làm mát

35 – 45 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

185 W

Công nghệ IPURE

Không

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

406 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

51 L

Khay đá: Không

Kích thước máy

655*634*773

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

14.0 Kg

6.200.000 Đ

-12% 750.000 Đ

5.500.000 Đ

Model máy làm mát Siesta 45

 

Siesta 45
Diện tích làm mát

35 – 40 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

160 W

Công nghệ IPURE

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

406 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

45 L

Khay đá:

Kích thước máy

618*505*1025

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

11.5 Kg

7.800.000 Đ

-16% 1.250.000 Đ

6.500.000 Đ

Model máy làm mát Siesta 70xl

 

Siesta 70xl
Diện tích làm mát

35 – 40 M ²

Điện áp

~ 220 V/50 Hz

Công suất

160 W

Công nghệ IPURE

Tốc độ gió

3

Ø cánh quạt

406 mm

Cảnh báo nước

Không

Thể tích bể nước

70 L

Khay đá:

Kích thước máy

618*505*1115

Chất liệu vỏ

Plastic cao cấp

Khối lượng máy

12.1 Kg

 

Máy làm mát công nghiệp cửa hông, cửa dưới và di động Symphony

Thích hợp làm mát nhà hàng, siêu thị và không gian mở diện tích lớn, máy thích hợp làm mát nhà xưởng và khu công nghiệp

Model PAC 16 TC i

Máy thích hợp làm mát công nghiệp loại cửa trên & cửa dưới

Máy làm mát công nghiệp PAC 16 TC i hãng Symphony

 • Tiêu thụ điện: 1800 W/ h
 • Lưu lượng gió: 22000 M³ / hr
 • Thể tích bể chứa nước: 40 L
 • Khối lượng: 87 Kg
 • Kích thước: 1.225*1.225*1.1 M

Model PAC 14 TC i

Máy thích hợp làm mát công nghiệp loại cửa hông

Máy làm mát công nghiệp PAC 14 TC i hãng Symphony

 • Tiêu thụ điện: 1.100 W/ h
 • Lưu lượng gió: 18000 M³ / hr
 • Thể tích bể chứa nước: 25 L
 • Khối lượng: 65 Kg
 • Kích thước: 1.1*1.1*1 M


Model Mobicool 190

20.500.000đ

18.600.000đ

Máy thích hợp làm mát công nghiệp loại làm mát di động

Máy làm mát công nghiệp Mobicool 190

 • Tiêu thụ điện: 290 W/ h
 • Lưu lượng gió: 6000 M³ / hr
 • Thể tích bể chứa nước: 190 L
 • Khối lượng: 69 Kg
 • Kích thước: 0.85*0.58*1.9 M

Model Mobicool 70

16.300.000đ

14.800.000đ

Máy thích hợp làm mát công nghiệp loại làm mát di động

Máy làm mát công nghiệp Mobicool 70

 • Tiêu thụ điện: 290 W/ h
 • Lưu lượng gió: 6000 M³ / hr
 • Thể tích bể chứa nước: 70 L
 • Khối lượng: 48 Kg
 • Kích thước: 0.85*0.58*1.45 M

Model Mobicool 30, 30 S

30: 11.900.000đ

30s: 13.200.000đ

Máy thích hợp làm mát công nghiệp loại làm mát di động

 • Tiêu thụ điện: 290 W/ h
 • Lưu lượng gió: 6000 M³ / hr
 • Thể tích bể chứa nước: 30 L
 • Khối lượng: 32 Kg
 • Kích thước: 0.85*0.58*1.13 M

Default title

  Model Đơn giá ƯU ĐÃI: -10% Giảm còn   Thông số   Diện tích phòng Điện áp Công suất Điều khiển từ xa Tốc độ gió Ø cánh quạt Cảnh báo nước Thể tích bể nước Khay đá Kích thước mm Chất liệu vỏ Khối lượng DiET 12 i 3.800.000 Đ -10% 400.000 Đ[…]