Symphony Việt Nam Blog

8 lý do sử dụng máy làm mát không khí 3

Model Storm 100 i

Diện tích làm mát 45 ~ 50 M² ▸ Công suất: 270W ▸ Swing đảo gió: 2 chiều trái phải ▸ Kích thước máy cao 635*500*1620 mm ▸ Chất liệu vỏ Plastic cao cấp ▸ Khối lượng: 18 Kg.

Model máy làm mát Winter i hãng Symphony Ấn Độ 1

Model Winter i

Diện tích làm mát 35 – 45 M² ▸ Công suất: 185W ▸ Swing đảo gió: 2 chiều trái phải ▸ Kích thước máy lớn 630*445*1105 mm ▸ Chất liệu vỏ Plastic cao cấp ▸ Khối lượng: 12 Kg.

Máy làm mát không khí sử dụng dễ dàng, linh hoạt 11

Máy làm mát Hicool i

Diện tích làm mát 16 ~ 20 M² ▸ Công suất: 185W ▸ Swing đảo gió: 2 chiều trái phải ▸ Kích thước máy 50*380*915 mm ▸ Chất liệu vỏ Plastic cao cấp ▸ Khối lượng: 9 Kg.

Máy làm mát Symphony Silver i 6

Model Silver i

Diện tích làm mát 8 ~ 10 M² ▸ Công suất: 132W ▸ Swing đảo gió: 4 chiều ▸ Kích thước máy nhỏ gọn 295*318*692 mm ▸ Chất liệu vỏ Plastic cao cấp ▸ Khối lượng: 6.8 Kg.